Matteüs 5:1-10 Bijbelstudie

Als ik denk aan alle vluchtelingen die er nu zijn, die naar Europa willen om veilig te zijn maar er niet in mogen, dan weet ik niet hoe het verder moet. Ik heb geen mogelijkheid om ze te helpen, behalve dat ik voor ze kan bidden, maar het doet me zo veel pijn om hun leed te zien.
Matteüs 5:1-10 is een stuk dat me dan troost geeft. Het draait de wereld namelijk om. Dingen die in deze wereld een vloek zijn worden omgedraaid tot een zegen. Dus al die slechte dingen, die zoveel pijn doen, die zullen niet winnen, want Jezus maakt er iets goeds van. Dat geeft zo'n vrede omdat het belooft dat alles op een dag goed wordt, dat de narigheid van deze wereld op een dag stopt en dat dan degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid verzadigd zullen worden. 
Ook voor de vluchtelingen geldt deze belofte; dat als zij bij Jezus komen dat dan op een dag(misschien al in deze wereld, misschien pas als hij terugkomt) hun ellende zal worden omgezet tot een zegen. En daarom kan ik met vreugde en vertrouwen leven, ondanks deze ellende, omdat Jezus het heeft overwonnen en omdat hij het op een dag goed zal maken.
En tot op die dag mogen wij ons best doen om de treurenden al te troosten en de mensen die hulp nodig hebben te helpen, maar in de wetenschap dat God alles goed zal maken wat ons nu niet lukt om goed te  maken